Podmínky

Počty hodin je nutno dodržet pro přistoupení ke zkouškám (100% docházky).

Žadatel mladší 18 let, musí mít souhlas zákonného zástupce. Pokud je žadatel mladší 15 let musí být podpis zákonného zástupce úředně ověřen.

skupinu A1 lze rozšířit na skupinu A2 po dvou letech praxe (držení řidičkého oprávnění),jen Doplňkovou zkouškou !!!

skupinu A2 lze rozšířit na skupinu A po dvou letech praxe (držení řidičkého oprávnění),jen Doplňkovou zkouškou !!!